Visatlas Zeeland Minimaliseren

Sinds 2012 werken Het Zeeuwse LandschapRAVON en Zeeschelp aan de voorbereiding van een visatlas. Dat jaar is deze website ontwikkeld, plan van aanpak gemaakt en is er een startbijeenkomst gehouden. Tot eind 2016 is er data verzameld bij vele instanties. Tevens is er door stagiaires en vrijwilligers aanvullend veldwerk in de zoekgebieden en of gericht onderzoek naar bijzondere soorten gedaan. De voorlopige resultaten zijn in de vorm van deze levende digitale atlas te zien. Begin 2017 is er begonnen met het schrijven van de atlas. Deze zal worden uitgegeven in de Fauna Zeelandica reeks, en zal naar verwachting in 2018 gedrukt worden.

Waarvoor dient een visatlas?
Vissen vormen een goede graadmeter voor de ecologische toestand van een water. De informatie over de verspreiding van vissen was voor het visatlasproject van veel gebieden in Zeeland nog incompleet. Hoewel er veel visonderzoek heeft plaatsgevonden was de data versnipperd bij diverse organisaties en bedrijven aanwezig. Door het visatlasproject is hier verandering ingekomen. In de toekomst kan daardoor onder andere bij herstel- en inrichtingsmaatregelen beter rekening gehouden worden met beschermde vissoorten en de ecologische kwaliteit van de visgemeenschap.

Verzamelen gegevens
Indien de waarnemingen voor 1 november 2017 worden ingevoerd komen ze nog in het boek te staan. Indien ze hierna worden ingevoerd zijn ze alleen in  de digitale atlas zichtbaar. Ondertussen zijn er vele bronnen en instanties geraadpleegd. Met behulp van dit databestand zijn de verspreidingskaarten en zogenaamde 'zoekkaarten' gemaakt. Deze worden regelmatig geüpdatet.

Digitale atlas
De gegevens die in het kader van de atlas verzameld worden, zijn beschikbaar via deze website. Waarnemingen die ingevoerd worden op www.telmee.nl worden automatisch aan de verspreidingskaarten van deze website toegevoegd. Waarnemingen die ingevoerd worden op www.waarneming.nl komen met enige vertraging (afhankelijk van de zeldzaamheid) ook op de digitale atlas te staan.

Stagiaires en vrijwilligers
Het Zeeuwse visatlasproject is dankzij de deelname van stagiaires en vrijwilligers een groot succes geworden. Het aantal geregistreerde waarnemingen is nu verviervoudigd en bevat nu meer dan 100.000 waarnemingen!

Vissenwerkgroep Zeeland
Synchroom met het altasproject is de Vissenwerkgroep Zeeland opgericht. Het is de bedoeling dat deze groep vrijwilligers ook na het realiseren van het boek haar activiteiten voortzet. De visfauna zal ook de komende jaren nog flink veranderen en er blijft dus nog veel te ontdekken. Activiteiten en verslagen van de werkgroep komen op deze site te staan.

Vispartners
De atlas wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vispartners.

 

 

spacer
Zoekkaart Minimaliseren

spacer
Minimaliseren

spacer
Visatlas Nederland Minimaliseren

nederland

spacer
dummy