Excursieverslagen Minimaliseren

Inventarisatieverslag Verdronken Land van Saeftinghe (door: David Verschoor en Pepijn Calle. Foto's: Bas de Maat)
Op 10 juli ’13 is een deel van Het Verdronken Land van Saeftinghe op vissen geïnventariseerd. Er is nog maar weinig bekend over de verspreiding van vissoorten in dit gebied. Eerdere inventarisaties zijn al weer van lang geleden, en slechts een klein deel van het gebied is toen onderzocht. Voor het veldwerk op 10 juli waren er maar liefst 14 mensen aanwezig (waaronder diverse Saeftinghe-gidsen),

Voor het veldwerk zijn er drie sleepnetten en een schepnet gebruikt. In de geulen werden de drie sleepnetten parallel aan elkaar door het water getrokken terwijl de overige mensen een eind verderop het water instapten en de vissen naar de sleepnetten toe dreven. Hierdoor was het mogelijk om geulen enigszins af te sluiten en kregen we grote dunlipharders te pakken.

Het was een zeer geslaagde en leuke inventarisatie, waarbij de volgende vissoorten zijn gevangen: dunlipharder, bot, schol, dikkopje, brakwatergondel, lozano’s grondel, haring en baars. In totaal zijn er 10 km-hokken geïnventariseerd.  In de periode 13 – 15 augustus 2013 zullen de overige grote geulen in Saeftinghe worden geïnventariseerd. We hopen dan weer op een grote opkomst, vooral omdat we dan grotere sleepnetten willen uitproberen. Voor verdere informatie hierover zie de agenda.

Een visexcursie aan de zuidrand van Zeeuws-Vlaanderen
Op 30-9-2012 werd door de Vissenwerkgroep Zeeland in samenwerking met de lokale natuurclub De Steltkluut een visexcursie georganiseerd. Het doel was om geïnteresseerden voor het vis inventarisatiewerk wat te scholen en te stimuleren om aan het veldwerk deel te nemen. Daarnaast was het doel een aantal witte hokken te bemonsteren. Er waren 7 deelnemers, waaronder een aantal kinderen. Met schepnetten zijn een aantal poldersloten en waterpartijen bemonsterd. Begonnen werd in het Axelse krekengebied en dan via de nieuwe EHS bij Westdorpe naar de grensregio bij Zuiddorpe. Er werden vooral de wat algemenere soorten gevangen zoals de drie- en tiendoorn, baars, brasem en rietvoorn. Tot slot zijn nog enkele locaties op het pleistocene zand nabij Heikant onderzocht. Daar bleken op enkele plaatsen opvallend veel zonnebaarzen aanwezig te zijn. In één slag met het schepnet werden zelfs 40 ex. gevangen!

 

Bemonstering van een waterpartij bij Westdorpe

Zonnebaarzen gevangen bij de Wildelanden bij Heikant.

spacer
dummy