Zoekkaart Minimaliseren

De zoekkaart van Zeeland is ingedeeld in uurhokken, per uurhok is aangegeven hoe goed deze onderzocht is. Door op een uurhok te klikken verschijnt er een topografische kaart van het uurhok met daarin de kilometerhokken die reeds onderzocht zijn (rood vierkantje). Daarnaast zijn onder ieder uurhok de van dat uurhok bekende vissoorten weergegeven. Voor vrijwilligers die zelf graag op pad willen gaan om vissen te inventariseren, vormt deze kaart een handig hulpmiddel. Je kunt je bijvoorbeeld richten op gebieden waar nog nauwelijks iets van bekend is. Voor de visatlas is dat extra waardevol. De zoekkaart is er zowel voor vissen van zout water als vissen van zoet water. Naast de zoekkaart is op het tabblad verspreidingskaarten te zien welke soorten waar aangetroffen zijn.

 

spacer
dummy